© 2017 by Piginakvyne.lt

Apartamentai įsikūrę istoriniame pastate, kuriame buvo įkurtas SALDAINIŲ IR ŠOKOLADO FABRIKAS „BIRUTĖ“. Todėl ir vadinamės „Saldūs apartamentai“. Tikimės jūsų poilis ir miegas bus saldus.

Pirmutinis saldainių eksporteris į Jungtines Amerikos Valstybes.

Saldainių fabrikas. „Birutė“ viena iš seniausiųjų lietuvių įmonių, įsteigtas 1911 metais gegužės mėn. 21 d. Fabriko įsteigėjas ir savininkas visuomenės veikėjas p. V. Vaitkus.

Birutė“ nuo pat savo veikimo pradžios, dar prie rusų režimo, savo gaminius paleido su lietuviškais užrašais.

Dabartiniu metu fabrikas gamina: įvairiausios rūšies (kelių šimtų skaičiuje) saldainius, šokoladą ir t. t. Per dieną pagaminama nuo 3.000 iki 5.000 klgr. įvairių gaminių. Dirba virš 100 darbininkų. „Birutė“ yra pirmutinis lietuvių saldainių fabrikas paskutiniu laiku išvystęs didelį eksportą savo gaminių į Jungtines Amerikos valstybes, kurie ten turi didelį pasisekimą. Eksportuoja ir į Vokietiją, Daniją bei kitas valstybes. Iš visų valstybių, į kurias „Birutė“  eksportuoja savo gaminius, susilaukė labai palankių atsiliepimų.

„Birutė“ keliose Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodose už savo gaminius yra apdovanota aukso medaliais.

„Birutė“ su savo gaminiais dalyvauja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio parodose. 1928 m. pasaulinėje parodoje Londone buvo apdovanota sidabro medaliu. Šiais metais dalyvauja italų parodoje ir t. t. „Birutė“ turi nuosavus erdvius trijų aukštų mūro namus.

Gamindamas įvairių rūšių saldainius „Birutės“ fabrikas stengiasi juos ne vien užsienyje reklamuoti ir eksportuoti, bet aprūpina taip pat savo gaminiais visą Lietuvą. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje „Birutės“ fabriko išlaikomos krautuvės, kuriose galima gauti visa, ką fabrikas pagamina. Prekės po Šiaulių miestą ir provinciją išvežinjamos gražiu propagandiniu fabriko automobiliu, kuris visas išrašytas reklamomis.

Lietuviškoji visuomenė patyrusi „Birutės“ saldainių gerą rūšį, visuomet juos perka, ir žmonės bet kuria proga dovanoja savo artimiausiems gražiai papuoštas ir skoningai padarytas „Birutės“  bonbonjerkas su įvairiais saldainiais, šokoladais bei šiaip gardumynais. „Birutės“ saldainių fabrikas, viena iš retų pas mus įmonių, kuri būdama taip populiari krašto viduje, be to dar ir užsieniui neblogai pažįstama.