Apie Mus

Istorija

&

Senasis pastatas, fabrikas – “Birutė”

Apartamenai įsikūrę istoriniame pastate.

Lietuviškoji visuomenė patyrusi „Birutės“ saldainių gerą rūšį, visuomet juos perka, ir žmonės bet kuria proga dovanoja savo artimiausiems gražiai papuoštas ir skoningai padarytas „Birutės“  bonbonjerkas su įvairiais saldainiais, šokoladais bei šiaip gardumynais. „Birutės“ saldainių fabrikas, viena iš retų pas mus įmonių, kuri būdama taip populiari krašto viduje, be to dar ir užsieniui neblogai pažįstama.

biruts-krjas-v.vaitkus.

Fabriko įkūrėjas

Saldainių fabrikas. „Birutė“ viena iš seniausiųjų lietuvių įmonių, įsteigtas 1911 metais gegužės mėn. 21 d. Fabriko įsteigėjas ir savininkas visuomenės veikėjas p. V. Vaitkus.

 

„Birutė“ su savo gaminiais dalyvauja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio parodose. 1928 m. pasaulinėje parodoje Londone buvo apdovanota sidabro medaliu. Šiais metais dalyvauja italų parodoje ir t. t. „Birutė“ turi nuosavus erdvius trijų aukštų mūro namus.

„Birutės“ kioskas Palangoje

Dabartiniu metu fabrikas gamina: įvairiausios rūšies (kelių šimtų skaičiuje) saldainius, šokoladą ir t. t. Per dieną pagaminama nuo 3.000 iki 5.000 klgr. įvairių gaminių. Dirba virš 100 darbininkų. „Birutė“ yra pirmutinis lietuvių saldainių fabrikas paskutiniu laiku išvystęs didelį eksportą savo gaminių į Jungtines Amerikos valstybes, kurie ten turi didelį pasisekimą. Eksportuoja ir į Vokietiją, Daniją bei kitas valstybes. Iš visų valstybių, į kurias „Birutė“  eksportuoja savo gaminius, susilaukė labai palankių atsiliepimų.

Fabriko”Birutė”  automobilis

Gamindamas įvairių rūšių saldainius „Birutės“ fabrikas stengiasi juos ne vien užsienyje reklamuoti ir eksportuoti, bet aprūpina taip pat savo gaminiais visą Lietuvą. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje „Birutės“ fabriko išlaikomos krautuvės, kuriose galima gauti visa, ką fabrikas pagamina. Prekės po Šiaulių miestą ir provinciją išvežinjamos gražiu propagandiniu fabriko automobiliu, kuris visas išrašytas reklamomis.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search